Moje zaplecze

Na rynku korepetycji działam już od około dwóch lat (stacjonarnie na terenie Polski i online). Posiadam wykształcenie wyższe z tytułem magister inżynier.
Nabywanie praktyki do wykonywania doświadczeń chemicznych rozpoczęło się w chwili angażowania się w wydarzenia organizowane przez naukowe koło chemików w ramach studiów (znalazłam kilka starych zdjęć). Kolejne zetknięcie dotyczyło praktyk w laboratorium „J.S. Hamilton” w Gdyni, gdzie przechodziłam przez etapy (np. destylacja, wirowanie, stosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej, oddziaływanie falami ultradźwiękowymi), które doprowadzały w konsekwencji do przygotowania próbki w specjalistycznej analizie próbek żywnościowych (np. analiza pod kątem obecności mykotoksyn w orzechach lub zbożach).
Najbardziej zaawansowanym badaniem było to, które dotyczyło mojej pracy magisterskiej, a jej tytuł brzmiał: „Wpływ metody przygotowania próbki na zawartość metali w wybranych ziołach leczniczych oraz określenie stopnia ekstrakcji w warunkach domowych„. Wymagało ono przede wszystkim cierpliwości, powtarzalności i sumienności, aby każdy etap mógł być prawidłowo wykonany. W konsekwencji doprowadziło to do uzyskania dokładnych i precyzyjnych oznaczeń pierwiastków chemicznych w metodzie ICP-OES (technika atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie). Wymienione wcześniej doświadczenia chemiczne pozwoliły spojrzeć szerzej na dziedzinę chemii, a także nabyć pojęcie czy świadomości wdrażania praktycznej wiedzy podczas moich zajęć z uczniami.

Konsultacje, stały kontakt czy współpraca biznesowa ludzi, którzy udzielają korepetycji od wielu lat oraz oczywiście połączenie pasji w dzieleniu się wiedzą i pomocy w przedmiotach ścisłych spowodował dość szybki rozwój. Możecie zajrzeć o tym w liście referencyjnym.
Posiadam certyfikaty z kursów, które pomogły mi opracować szybkie sposoby zapamiętywania liczb lub tekstów. W porównaniu do zwykłego systemu szkolnictwa są to efektywniejsze formy nauki. Podpytywałam się czasem moich uczniów na temat tego jak im się to spodobało. Usłyszałam w odpowiedzi, że sami zauważyli podczas naszych zajęć, że czasem dość szybko przerabialiśmy materiał, ale przez ten cały czas utrzymywali oni skupienie, gdyż byli w stanie zrozumieć wszystko to, co było po kolei omawiane. Załączyłam również zdjęcia z certyfikatami ukończonych kursów.

Shopping Cart